Saturday 25 July 2020

CBSE Class 6 Hindi - New Syllabus 2020 - 2021 Download

CBSE Class 6 Hindi – New Syllabus 2020 – 2021 Download

PDF  Format Download Here

CBSE Class 6 Hindi – New Syllabus 2020 – 2021 Download


 

CBSE Class 6 Hindi – Syllabus – 2020-2021

 

ChapterTopicsChapter 
1Bhasha aur Vyakaran12Vachan
2Varna Vichar13Kaarak
3Shabd Vichar14Kriya Visheshan Avayay
4Pratyay15Samuchchaybodhak Avayay
5Upsarg16Sambandhbodhak Avayay
6Sangya17Vismayadibodhak Avayay
7Sarvnaam18Nipaat
8Visheshan19Vaakya Ashudhiya wa unka Shodhan
9Kriya20Viram chinh
10Kaal21Muhavrein aur Lokoktiyan
11Ling 
Share:

0 comments:

Post a Comment

In Article